Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 18.206.194.21
25-09-2023 04:09

Konferencja Międzynarodowa „Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)” oraz podpisanie porozumienia o współpracy polsko-ukraińskiej

4 grudnia br. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe wspólnie z  Krzemienieckim Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym im. T. Szewczenki oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowało konferencję „Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)”, która odbyła się w ostrołęckiej Bibliotece Pedagogicznej.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy i przedstawicieli samorządów.
Program konferencji przedstawiał się następująco:
- Jarosław Rubacha - Istota przemian demokratycznych w Europie 1989 -1991
- Jacek Kozłowski - U źródeł polskich przemian - początek drogi
- Henryk Stroński (Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Czemu im się udało? Próba konfrontacji transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
- Janusz Gołota - Problematyka samorządu „przy okrągłym stole”
- Jerzy Kijowski - 1989 rok w Ostrołęce „Transformacja ustrojowa w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku na przykładzie Ostrołęki”
- Arkadiusz Dudziak – Przesłanie wizyty Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku
- Jan Mirończuk - Rola kościołów w pojednaniu Polsko - Ukraińskim (kwestia Wołyńska)
- Dariusz Łukaszewski – Coraz brzydsi Barbarzyńcy. Rozważania o upadku komunizmu w Polsce
- Wołodymyr Mazurok (dziekan, Krzemieniecki Humanitarno- Pedagogiczny Instytut imienia T. Szewczenki) - Krzemieniecki rejon w strukturze współczesnego państwa ukraińskiego
- Afanasij Łomakowycz (rektor, Krzemieniecki Humanitamo- Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki) - Oświatowe tradycje Krzemieńca: miedzy historią a współczesnością
- Walentyna Benera (prorektor ds. nauki, Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut imienia T. Szewczenki) - Od tradycji do innowacji: historia i perspektywy rozwoju Krzemienieckiego Humanistyczno - Pedagogicznego Instytutu im. T. Szewczenki
- Adam Białczak - Rola samorządu terytorialnego w procesie demokratyzacji gminy na przykładzie Baranowa

Otwierając Konferencję, prezes OTN prof. Janusz Gołota, mówił - Doczekaliśmy chwili, kiedy żyjemy w wolnym kraju, kiedy to ludzie decydują o swoim losie. Chcieliśmy porozmawiać o zmianach, jakie miały miejsce w Polsce, w Europie bez kłótni, zbędnych emocji - wyjaśniał.    
Referenci oraz uczestnicy konferencji rozmawiali o szansach jakie daje samorząd, o cenie przemian, o wolności i potrzebie budowania silnych, obywatelskich społeczeństw. Przedstawicie Instytutu z Ukrainy opowiadali o ukraińskich problemach z demokracją, o coraz silniejszym ciążeniu ku Unii Europejskiej, mocnych naciskach Rosji na Ukrainę i możliwych scenariuszach rozwiązania obecnej, skomplikowanej sytuacji.
Po południu organizatorzy konferencji oraz Goście z Ukrainy odwiedzili Kadzidło, kadzidlańskie gimnazjum, obejrzeli koncert Zespołu Kurpianka.
Następnego dnia tj. 5 grudnia 2013 roku w Ostrołęce zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika i Krzemienieckim Humanistyczno– Pedagogicznym Instytutem im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Podpisy pod dokumentem złożyli rektor Instytutu prof. Afanasij Łomakowycz i prezes OTN prof. Janusz Gołota. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w organizowaniu konferencji naukowych, seminariów zarówno w Krzemieńcu i Ostrołęce, wspólnym wydawaniu publikacji będących efektem konferencji czy własnych badań naukowych, ponadto pomoc w wyszukiwaniu i dodarciu do archiwalnych materiałów źródłowych, organizowaniu lokalnych badań ankietowych, statystycznych, wywiadów na tematy naukowe. W takcie rozmów poruszano też możliwości wymiany młodzieży.

Zeszyty Naukowe, t. 27, Ostrołęka 2013, ss. 644. Redaktor naczelny Janusz Gołota.

Wydawnictwo zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ukazał się kolejny tom „Zeszytów Naukowych”. W niniejszym tomie zamieszczono następujące artykuły: Adam Białczak (Ostrołęka) Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do Ameryki Północnej w latach 1880-1918 na przykładzie gminy Baranowo; Dariusz Budelewski (Pułtusk) Rozwój pożarnictwa w powiecie makowskim w okresie międzywojennym; Dorota Czyż (Ostrołęka) Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów; Witold Gieszczyński (Olsztyn) Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Szkic do monografii; Wojciech Guzewicz (Olsztyn) Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku; Jan Mironczuk (Ostrołęka) Żydzi w dziejach Ostrołęki; Mirosław Rosak, Ewa Zebrowska-Rosak (Łomża, Ostrołęka) Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości- studium przypadku; Tomasz Strzeżek (Olsztyn) Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku; Radosław Supranowicz (Olsztyn) "Heimat sind unbeschwerte Kindheitstage”. ‘Heimat’ und dereń jetzige Wahmehmung; Ireneusz Zuchowski, Beata Piekarska (Ostrołęka) Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim w na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży; Miłosz Babecki (Olsztyn) Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych. Wybrane aspekty; Dariusz Borkowski (Myszyniec) Zachowanie kierowcy w trudnej sytuacji drogowej; Wiesław Breński (Olsztyn) Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysugo spodarczego w Polsce Renata Burchart (Olsztyn) Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego; Dorota Chmielewska-Muciek (Lublin) Pojęcie wiedza w teorii i praktyce; Roman Chorób (Rzeszów) Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie; Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka (Rzeszów) Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji; Łukasz Dul (Warszawa) Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych; Ewa Dziawgo (Toruń) Opcja egzotyczna - innowacyjny instrument inżynierii finansowej; Aleksandra Engler-Jakubiak (Łomża) Organizacyjny błąd medyczny; Krzysztof Glowiak (Rzeszów) Zjawisko migracji - rys historyczny; Mariusz Hofman (Lublin) Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym - zarys problematyki Krystyna Kamińska (Pułtusk) Szlak kulturowy - nowa strategia uobecniania przeszłości; Marcin Karlikowski (Lublin) Zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rafał Kozłowski (Katowice) Być albo nie być przedsiębiorczym liderem - w kierunku nowego paradygmatu przywództwa; Janusz Kroik, Zbigniew Malara (Wrocław) Integracja środowisk naukowych; Marek Kruk (Białystok) Samoprzywództwo jako kompetencja współczesnych sprzedawców na rynku przemysłowym; Monika Kulesza-Gierat (Lublin) Confabidations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec. On the 210,h birthday anniversary of the poet; Leszek Michalczyk (Kraków) Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy………; Paweł Mickiewicz (Łódź), Maciej J. Nowak (Szczecin) Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach; Marek Truszczyński (Ostrołęka) Eutanazja. Między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa; Paweł Trzemkowski (Ostrołęka) Izrael Sztem - poeta osobny i jego dzieło; Roman Tylżanowski (Szczecin) Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego; Marta Więckiewicz (Olsztyn) Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym (na przykładach fanpage'a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24); Sylwia Wykusz (Olsztyn) Problemy regionów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku; Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz (Toruń, Warszawa) Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym; Natalia Demianienko (Ukraina); Agnieszka Piasecka (Lublin) Wewnętrzne zapewnienie jakości w polskiej uczelni w świetle standardów i wskazówek Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; Jolanta Joanna Sienkiewicz, Justyna Góralczyk (Łomża) Superowoce i ich właściwości; Irina Skakalska, Inna Shvalyuk (Ukraina); Wasyl Żeliwniak (Ukraina) Jerzy Kijowski In memoriam. Henryk Ciszewski (1920-2013); Recenzje i komunikaty Jerzy Kijowski Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, pod red. Marii Przytockiej; Roksana Studzińska (Lublin) Konstanty Usenko, Oczami radzieckiej zabawki Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu; Janusz Gołota (Ostrołęka, Olsztyn) Tomasz Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918-1939.

Jubileusz 70 rocznicy urodzin prof. Adama Dobrońskiego

Niezmiernie miło nam poinformować o Jubileuszu 70 rocznicy urodzin Naszego Kolegi, członka Zarządu OTN prof. Adama Dobrońskiego.
Uroczystość jubileuszu odbędzie się 12 grudnia o godzinie 12.00 w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Z okazji Jubileuszu składamy Panu Profesorowi gorące życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Zmarł dr Henryk Maćkowiak

W dniu 16 lutego 2014 r. w wieku 90 lat zmarł dr Henryk Maćkowiak. Członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nauczyciel, społecznik. Autor licznych publikacji i opracowań na temat historii naszego regionu. Oddał nieocenione zasługi dla rozwoju ostrołęckiej oświaty.
Pogrążonej w żałobie Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom przekazujemy wyrazy współczucia i jedności w cierpieniu.
Msza święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Krańcowej.

Promocja monografii „Dzieje Parafii i Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce”

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce zapraszają na promocję książki Dzieje parafii i kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, 27 lutego o godzinie 14.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy placu gen. Józefa Bema 8.
W czasie promocji będzie możliwość zakupu publikacji w promocyjnych cenach.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.