Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 66.249.66.1
24-07-2024 02:21

Projekty

Erasmusplus VET 2023

1

2023-1-PL01-KA210-VET-000158944
Cooperation Partnerships (KA210-VET) Small-Scale Partnerships in Vocational Education and Training

Zrealizowaliśmy Działanie II w projekcie

EN Co funded by the EU PANTONE

,,PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFORMACJI CYFROWEJ – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UKIERUNKOWANIA KSZTAŁCENIA VET NA ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – INFORMATYK i ELEKTRYK” realizowanym w ramach programu ERASMUSPLUS Partnerstwa na rzecz współpracy (KA210) Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Grecji.

W dniach 08.06 – 11.06.2024 r odbyło się drugie spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było EPKA.

Czytaj więcej...

Zrealizowaliśmy działanie w I projekcie

Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Niemczech. W dniach 18.01 – 21.01.2024 r odbyło się pierwsze spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było FAV Service. OTN reprezentowali nasi członkowie dr hab. Andrzej Borusiewicz prof. MANS, mgr inż. Marek Mielnicki i mgr inż. Cezary Pilicki.

Celem spotkania było:

  • poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności zawodów przyszłości i znaczenia kształcenia VET w Landzie Turyngia w kontekście wyzwań UE,
  • utworzenie forum współpracy i wymiany innowacyjnych praktyk i doświadczeń w zakresie sposobów ukierunkowania i dostosowania kształcenia i szkolenia VET, dobrych praktyk pod kątem transformacji cyfrowej i energetycznej włączania poznanych rozwiązań do codziennej praktyki,
  • wzajemne uczenie się współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia. Podczas spotkania przedstawiciel FAV omówił:
  • podejścia na przykładzie Landu Turyngia (D) do zapewnienia specjalistów w zawodach informatyk i elektryk z uwzględnieni specyficznych umiejętności jako warunku realizacji transformacji cyfrowej i energetycznej,
  • sposób zwiększania atrakcyjności kształcenia VET na poziomie ISCED 3-4 w kontekście potrzeb polityk UE,
  • sposób planowania potrzeb w kształceniu VET (D) w zawodach informatyk i elektryk,
  • sposób włączania osób z mniejszymi szansami do kształcenia VET,
  • dobre praktyki FAV w zakresie ukierunkowania i sposobu przygotowania członków do transformacji cyfrowej i energetycznej.

Na zakończenie spotkania partnerzy podzielili się swoimi uwagami na temat poznanych rozwiązań i możliwości ich wykorzystania i rozwijania w swojej praktyce. Partnerzy opracowali również wstępną wersję rezultatu pracy intelektualnej, która będzie jeszcze rozwijana przez ekspertów FAV.

Partnerzy ustalili, iż II spotkanie w Salonikach odbędzie się w terminie 07-10.06.2024 roku. Gospodarzem spotkania będzie EPKA Grecja.

Spotkanie pozwoliło poznać się Partnerom, nawiązać relacje i już teraz panować kolejne wspólne działania.

Czytaj więcej...

OTN liderem w projekcie ,,PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFORMACJI CYFROWEJ – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UKIERUNKOWANIA KSZTAŁCENIA VET NA ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – INFORMATYK i ELEKTRYK”

OTN z przyjemnością informuje, iż rozszerza swój europejski wymiar działania i rozpoczął realizację projektu pn. ,,PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFORMACJI CYFROWEJ – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UKIERUNKOWANIA KSZTAŁCENIA VET NA ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – INFORMATYK i ELEKTRYK” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmusplus Partnerstwa na rzecz współpracy (KA210) Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.