Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 216.244.66.228
02-12-2023 03:13

Konferencje i sesje

ROK 2023

1. „Ostrołęka na przestrzeni wieków”, 27 września 2023 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Było 9 referatów. Zapis video z konferencji.

2. „Powstanie styczniowe na Mazowszu Północno-Wschodnim”, 12 października 2023 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Było 9 referatów. Zapis video z konferencji: część I, część II, fotorelacja oraz materiały pokonferencyjne.

ROK 2021

_____________________________________

1. „Lata przełomu. Ostrołęka – miasto i powiat 1914-1921”, 30 września 2021 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Było 7 referatów. Zapis video z konferencji.

ROK 2020

_____________________________________

1. „Gospodarka powiatu ostrołęckiego Przeszłość-współczesność-perspektywy rozwoju.”, 29 października 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Było 11 referatów. Konferencja finansowana ze środków fundacji „Zakłady Kórnickie” i powiatu ostrołęckiego.

_____________________________________

2. „Dzieje parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie 1398-2020”, 13 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej w Węgrzynowie. 7 referatów. Współfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego, powiatu makowskiego i gminy Płoniawy-Bramura.

_____________________________________

3. „Praca organiczna 2.0”, 15 grudnia 2020. 2 referaty. Finansowana ze środków fundacji „Zakłady Kórnickie”.

ROK 2019

_____________________________________

1. „Wielokulturowy Myszyniec - „Historia i pamięć”, 17 czerwca 2019 r., 8 referatów. Konferencja współorganizowana i współfi¬nansowana przez Fundację „Kulturalne Kurpie” oraz Burmistrza Myszyńca.

_____________________________________

2. „Ostrołęka w czasie II wojny światowej” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 2019 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

_____________________________________

3. „Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej na Mazowszu Północno-Wschodnim 1939-1989” (16 października 2019 r.) Współorganizacja i współfi¬nansowanie Urząd Marszałkowski w Warszawie.

_____________________________________

4. „Praca organiczna na ziemiach polskich” 25 października 2019 r. ZSZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Konferencja został zorganizowana wspólnie z Fundacją Zakłady Kórnickie, która ją współfinansowała.

_____________________________________

5. „Miasto Krzemieniec w przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej Europy Środ-kowej i Wschodniej” 16-17 października 2019 r. Organizatorzy - Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Kijowski Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczen-ki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i inni, współorganizacja OTN. Referat Janu¬sza Gołoty pt. „Tadeusz Czacki na łamach prasy polskiej w XXI wieku”.

 

ROK 2018

_____________________________________

1. Do wolności przez całą Polskę, a do Polski przez cały świat. Wybrane zagadnienia z historii walk Polaków poza granicami kraju i ich wpływ na odzyskanie niepodległości, 6 czerwca 2018 roku w Ostrołęce. Współorganizatorzy: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

_____________________________________

2. Mazowsze - droga do samorządności, 19 października 2018 roku w Ostrołęce. Współ¬organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce.

_____________________________________

3. Dał im przykład Józef Piłsudski. Reakcje mieszkańców Mazowsza na wschód i północ od Warszawy na ogólnopolskie wydarzenia prowadzące do odzyskania niepodległości w 1918 roku, 7 listopada 2018 rok w Sulejówku. Współorganizatorzy: Samorząd Woje¬wództwa Mazowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka.

 

ROK 2017

_____________________________________

1. Z tradycji wojennych i wojskowych północno-wschodniego Mazowsza w XVII-XX wie¬ku, 10 listopada 2017 roku w Ostrołęce. Współorganizatorzy: Urząd do spraw Komba¬tantów i Osób Represjonowanych, II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce.

_____________________________________

2. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 11 grudnia 2017 roku w Ostrołęce. Współorganizatorzy: OTN i CKZiU w Ostrołęce.

 

ROK 2016

_____________________________________

    „Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności”. Współorganizatorzy: Miasto Ostrołęka, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, Fundacja Rodzice Szkole.

_____________________________________

    „Historia i tradycja 5 Pułku Ułanów Zasławskich”. Współorganizator: Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Konferencja zorganizowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

_____________________________________

    „Wiekowe bogactwo katolicyzmu. W 1050. rocznicę Chrztu Polski”. Współorganizator: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Konferencja zorganizowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie i Prezydenta Miasta Ostrołęki.

_____________________________________

 

ROK 2015

_____________________________________

    „I wojna światowa na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem operacji przasnysko – ostrołęckiej 1915 r.” Konferencja międzynarodowa 26 września 2015 roku w Ostrołęce. Współorganizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Konferencja zorganizowana przy udziale i ze środków Powiatu Ostrołęckiego, współfinansowana ze środków Powiatu Przasnyskiego.

_____________________________________

    „Polszczyzna regionalna”, 20 – 21 listopada 2015 w Lelisie. Współorganizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Konferencja zorganizowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


ROK 2014

_____________________________________
    „ Kino i film w Ostrołęce na tle Mazowsza i kraju”

_____________________________________
    I Wojna światowa w Prusach Wschodnich i na północnym - Mazowszu (100. rocznicę wybuchu)”

_____________________________________
    „Wolność i jej ograniczenia na ziemiach polskich w XIX i XX w.

_____________________________________
    „Przedsiębiorczość spółdzielcza jako narzędzia łagodzenia skutków bezrobocia na lokalnym rynku pracy – wyzwaniem XXI wieku”

_____________________________________
    „Historyczne spotkania naukowe”


ROK 2013

_____________________________________
    „Wybrane zagadnienia z dziejów Ostrołęki na tle historii Ma¬zowsza i kraju”

_____________________________________
    „Polszczyzna regionalna

_____________________________________
    „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu”

_____________________________________
    „Z kart naszej historii,, Zaścianek Mazowsza

_____________________________________
    „Od totalitaryzmu do demokracji Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno- Wschodniego i Wołynia (Ukraina)”

 
ROK 2012

_____________________________________
    „Janusz Korczak – pisarz, wychowawca, inspirator

_____________________________________
    „Adam Chętnik – patriota, uczony, społecznik, polityk” (konferencja odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie; OTN był jej współorganizatorem)

_____________________________________
    „Użytki zielone w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”

_____________________________________
    „Historyczne spotkania naukowe”

_____________________________________
    „Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w XIX i XX w”

_____________________________________
    „Życie i twórczość księdza Jana Twardowskiego.”

_____________________________________
    „Literatura małych ojczyzn na Mazowszu i w Polsce – twórcy, dzieła, tendencje”

_____________________________________
    „Życie i działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego”
ROK 2011

_____________________________________
    Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku w świetle najnowszych badań

_____________________________________
    Produkcja agrobiomasy na potrzeby energetyki zawodowej

_____________________________________
    Cyprian Kamil Norwid i jego miejsce we współczesnej edukacji

_____________________________________
    Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku

_____________________________________
    Polszczyzna Regionalna

_____________________________________
    Historyczne spotkania naukowe


ROK 2010

_____________________________________
    Adam Chętnik patriota i działacz regionalny Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Samorząd terytorialny w Polsce 1990-2010

_____________________________________
    Innowacyjność, a kultura w gospodarce opartej na wiedzy

_____________________________________
    Bioróżnorodność w produktach regionalnych i tradycyjnych Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Historyczne spotkania naukowe 
ROK 2009

_____________________________________
    Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych w 5. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Dziedzictwo historyczne i kulturowe północno-wschodniego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Polska Wojna Obronna na północno-wschodnim Mazowszu (w 70. rocznicę jej wybuchu)

_____________________________________
    Polszczyzna regionalna północno-wschodniego Mazowsza

_____________________________________
    Rok 1989 - Polska transformacja i jej następstwa na północno-wschodnim Mazowszu

_____________________________________
    Kurpie. Korzenie tożsamości regionalnej

_____________________________________
    Produkcja „zielonej energii\\\", a ochrona agroekosystemu Kurpiowszczyzny

 
ROK 2008

_____________________________________
    Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku

_____________________________________
    Adam Chętnik - działacz społeczny, badacz i popularyzator kultury kurpiowskiej - wychowawca młodzieży

_____________________________________
    Wybrane problemy ochrony środowiska Polski Północno-Wschodniej na tle Unii Europejskiej

_____________________________________
    Wiktor Gomulicki - życie i twórczość (w 160 rocznicę urodzin)

_____________________________________
    Ruchy i organizacje społeczne na Północno-Wschodnim Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Rok 1918 na Mazowszu Północno-Wschodnim (90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę)

_____________________________________
    Dywersyfikacja źródeł dochodów rodzin wiejskich na obszarze Kurpiowszczyzny jako czynnik rozwoju regionalnego

_____________________________________
    Rola i znaczenie zakonów rzymskokatolickich na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Historyczne spotkania naukowe

 
ROK 2007

_____________________________________
    Polszczyzna regionalna Mazowsza północno-wschodniego

_____________________________________
    Rozwój szkolnictwa zawodowego, a potrzeby przemysłu na Ziemi Kurpiowskiej

_____________________________________
    Produkty tradycyjne i regionalne jako dywersyfikacja źródeł dochodów rodzin wiejskich na Kurpiowszczyźnie

_____________________________________
    Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Adam Chętnik, badacz, popularyzator Kurpiowszczyzny i działacz społeczny (w 40 rocznicę śmierci)

_____________________________________
    Jan Radomski - pedagog, naukowiec, organizator tajnego nauczania i żołnierz Armii Krajowej

_____________________________________
    Rok 1807 na północnym Mazowszu i 200-lecie bitwy pod Ostrołęką

_____________________________________
    Historyczne spotkania naukowe

_____________________________________
    Produkcja i przetwórstwo mleka, jako czynnik rozwoju Kurpiowszczyzny wobec uwarunkowań Unii Europejskiej

 
ROK 2006

_____________________________________
    Udział mieszkańców regionu kurpiowskiego w walkach na frontach II wojny światowej i działalność organizacji kombatanckich

_____________________________________
    Powstanie i rozwój szkolnictwa zawodowego na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX wieku

_____________________________________
    Dzieje zachodniej Kurpiowszczyzny na tle regionu północno-wschodniego Mazowsza

_____________________________________
    Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju Kurpiowszczyzny

_____________________________________
    Cywilizacyjna i kulturotwórcza rola Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

 
ROK 2005

_____________________________________
    Samorząd terytorialny w ostrołęckim na tle Mazowsza i kraju (w 15-lecie reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce)

_____________________________________
    Historyczne spotkania naukowe

_____________________________________
    Tradycyjne rzemiosło Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem terenów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i jego miejsce w zjednoczonej Europie

_____________________________________
    Mowa mieszkańców miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia

_____________________________________
    Życie społeczno - gospodarcze na Kurpiowszczyźnie w okresie rozbiorów

_____________________________________
    Powstanie Ostrołęki i jej najdawniejsze dzieje na tle procesu miastotwórczego północno - wschodniego Mazowsza

 
ROK 2004

_____________________________________
    Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

_____________________________________
    Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną\\\" (wspólnie z WODR)

_____________________________________
    Modernizacja infrastruktury obszaru staromiejskiego

_____________________________________
    100. rocznica urodzin Zofii Niedziałkowskiej\\\"(wspólnie z TPO)

 
ROK 2003

_____________________________________
    Powstanie styczniowe na północno - wschodnim Mazowszu w 140. rocznicę wybuchu

_____________________________________
    Dzieje powiatu ostrołęckiego na tle historii Mazowsza (w 610. rocznicę jego powstania)

_____________________________________
    Życie i działalność dr. Józefa Psarskiego - Ostrołęczanina XX wieku

_____________________________________
    Kultura janisławicka w północno-wschodniej Polsce i na terenach sąsiednich

_____________________________________
    Historyczne spotkania naukowe

 
ROK 2002

_____________________________________
    „Środowisko kulturowe i przyrodnicze północno-wschodniego Mazowsza na przykładzie Puszczy Myszynieckiej. Zagrożenia i metody ochrony”

_____________________________________
    „Działalność i dokonania Adama Chętnika oraz ich wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny”

_____________________________________
    „Stosunki polsko-żydowskie w świetle Księgi Żydów Ostrołęckich”

 
ROK 2001

_____________________________________
    „Wczoraj, dziś i jutro służby zdrowia na Kurpiowszczyźnie”

_____________________________________
    „Wybrane zagadnienia działalności samorządu terytorialnego na przykładzie północno-wschodniego Mazowsza”

 
ROK 2000

_____________________________________
    „Małe ojczyzny w zintegrowanej Europie”

_____________________________________
    „Kurpiowszczyzna. Identyczność-odmienność”

 
ROK 1999

_____________________________________
    „600 lat Fary Ostrołęckiej”

_____________________________________
    „Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Mazowszu”

_____________________________________
    „Transformacja gospodarcza regionu kurpiowszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń zawodowych na Północno-Wschodnim Mazowszu”

 
ROK 1998

_____________________________________
    „Generał Józef Bem i jego żołnierze w 150 rocznicę Wiosny Ludów”

 
ROK 1997

_____________________________________
    „Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX wieku”

_____________________________________
    „Pogranicze mazursko - kurpiowskie”

 
ROK 1996

_____________________________________
    „Choroby odzwierzęce w codziennej praktyce lekarza”

 
ROK 1995

_____________________________________
    „Badacze i pisarze Kurpiowszczyzny”

 
ROK 1994

_____________________________________
    „200-setna rocznica powstania kościuszkowskiego na ziemiach województwa ostrołęckiego”

_____________________________________
    „Dzieje wojny i okupacji na terenie województwa ostrołęckiego”

 
ROK 1993

_____________________________________
    „I Forum Ekologiczne”

_____________________________________
    „Ekologia, a zdrowie człowieka”

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.