Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 3.236.16.13
18-09-2021 10:51

XXXIV tom/2020 "Zeszytów Naukowych"

okladka34Przedstawiamy Czytelnikowi polskiemu, jak i zagranicznemu – ze względu na na-szych autorów z Białorusi, kolejny numer „Zeszytów Naukowych” Ostrołęckiego To-warzystwa Naukowego. Zgodnie z zapowiedzią we wcześniejszym roczniku, obecny został skoncentrowany na 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Ze względu na to, że nasz periodyk, mimo że ogólnopolski, poświęcony jest głównie historii i kulturze subregionu ostrołęckiego, wspomniana koncentracja autorów skupiła się właśnie na Mazowszu Północno-Wschodnim, a zwłaszcza powiecie ostrołęckim.

 

Pierwszy dział „Zeszytów Naukowych” został najobficiej zaopatrzony w intere-sujące, naszym zdaniem, artykuły (łącznie 6). Ich zakres merytoryczny obejmuje głównie działania wojenne w 1920 r. na naszym terenie, a także ich społeczny od-dźwięk, zarówno w prasie, jak i strukturze narodowo-wyznaniowej. Ważnym aspek-tem toczących się wówczas walk był – niefortunny dla sprawy polskiej – plebiscyt na sąsiednich Mazurach, Warmii i Powiślu.
W dziale Region znalazły się też dwa niezwykle cenne, bo całkowicie niemal oparte na materiałach archiwalnych, opracowania: pierwsze o rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1938 Polakach urodzonych w Ostrołęce, drugie o niemiec-kiej zbrodni w Bandysiach gm. Czarnia w październiku 1944 r., a więc w ostatnich tygodniach okupacji hitlerowskiej na tym terenie. Tragizm tych wydarzeń nie może być, ku przestrodze, zapomniany.

Działy II i III (Polska i Europa) zostały skromniej zaprezentowane (łącznie pięć artykułów). To celowy zabieg Redakcji, która pragnie przybliżać głównie wątki regionalne. Autorzy artykułów, w większości obcojęzyczni i ze sporym dorobkiem naukowym (cieszymy się, że chcą u nas publikować), przybliżają różne wątki ba-dawcze: spojrzenie na rosyjską historiografię zajmującą się reformacją w Rzeczy-pospolitej, rolę Kościoła katolickiego w niesieniu pomocy migrantom, znaczenie nagród i tytułów w rozwoju naukowym, refleksję nad kondycją uniwersytetu przez wieki jego istnienia. Wyróżniające się tu opracowanie, bo mocno oparte na tak cennych dla historyka źródłach niedrukowanych, odnosi się do powrotu w warun-kach wojennych Akademii Nauk Białorusi.

Jak zawsze w „ZN” pozostaje dział zatytułowany Z życia Ostrołęckiego Towa-rzystwa Naukowego. Jest bardzo ważny dla tożsamości naszego środowiska. Tra-dycyjnie znalazło się tu kalendarium OTN za bieżący rok, a także wspomnienie o niedawno zmarłym naszym Koledze dr inż. Mirosławie Rosaku oraz (z okazji stu-lecia urodzin i 20. rocznicy śmierci) wybitnym pisarzu-regionaliście Henryku Sy-sce. Zamieszczono tu też recenzję pracy o sąsiedniej Ostrowi Mazowieckiej.

Pozostawiając Czytelnikowi lekturę prezentowanego tomu i poddając się jego łaskawej ocenie, zapraszamy badaczy z regionu, jak i z dalekiego świata, do dal-szej owocnej współpracy. Cieszymy się, że trwamy. Nie byłoby to możliwe bez ludzi dobrej woli

Redakcja

Kliknij, aby przejść do najnowszych "Zeszytów Naukowych"

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.