Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 3.236.82.241
11-04-2021 16:34

Statut

Rozdział II - Cele i środki działania Towarzystwa

§ 9
Celem Towarzystwa jest:
1.    Prowadzenie krajowych i międzynarodowych badań naukowych i upowszechnianie nauki.
2.    Popieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, zwłaszcza w zakresie potrzeb miasta Ostrołęki i regionu kurpiowskiego (Mazowsza Północno -Wschodniego).
3.    Popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza dotyczącej życia społeczno - gospodarczego, oświaty i kultury, ekologii i rolnictwa oraz etnografii i historii Mazowsza oraz regionów ościennych a w szczególności Kurpiowszczyzny.
4.    Gromadzenie i opracowywanie wszelkich materiałów naukowych i kulturalnych dotyczących regionu kurpiowskiego oraz w zakresie prowadzonych badań naukowych.
5.    Inspirowanie i wspieranie ruchu społeczno -kulturalnego w regionie kurpiowskim.
6.    Działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów między społeczeństwami.
7.    Kultywowanie i kontynuacja twórczego dorobku Adama Chętnika.
8.    Reprezentowanie regionalnego środowiska naukowo-badawczego przed władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz instytucjami naukowymi i społeczno-kulturalnymi w województwie i w kraju oraz zagranicą,

§10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1.    Organizowanie konferencji i sesji naukowych, odczytów, wystaw, wycieczek i pokazów z różnorodnych dziedzin nauki i sztuki, w szczególności dotyczących regionu kurpiowskiego.
2.    Wydawanie i rozpowszechnianie monografii naukowych, czasopism naukowych, biuletynów i innych wydawnictw popularno-naukowych, a także ich cyfryzacja.
3.    Współpracę ze środkami masowego przekazu, placówkami i instytucjami kulturalno-oświatowymi.
4.    Pobudzanie i otaczanie opieką inicjatyw i twórczości naukowej zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.
5.    Gromadzenie środków materialnych, przyjmowanie grantów i dotacji, a także prowadzenie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.
6.    Prowadzenie archiwum i biblioteki ogólnie dostępnej dla członków Towarzystwa.
7.    Organizowanie konkursów i ocen prac naukowych i popularyzatorskich, w szczególności poświęconych regionowi kurpiowskiemu.
8.    Prowadzenie i utrzymywanie strony internetowej Towarzystwa oraz innych form aktywności internetowej.
9.    Popularyzowanie wiedzy o historii i życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym regionu kurpiowskiego wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w zakresie nauki, kultury i sztuki związanych z regionem kurpiowskim. 

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.