Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 3.236.82.241
11-04-2021 15:32

Statut

Rozdział I - Nazwa, osobowość prawna, teren działania i siedziba

§ 1
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego statutu.


§ 2
Towarzystwo posiada osobowość prawną.


§ 3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością działania poza jej granicami, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Ostrołęka.


§ 4
Towarzystwo współpracuje z ogólnokrajowymi samodzielnymi jednostkami naukowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, właściwymi dla nauki, edukacji i kultury, a także stowarzyszeniami i organizacjami kulturalno-oświatowymi i gospodarczymi.  Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych towarzystw i instytucji naukowych.


§ 5
Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika z siedzibą w Ostrołęce”.


§ 6
Towarzystwo używa znaku graficznego jako godła. Wzór godła i innych pieczęci organizacyjnych ustala Zarząd Towarzystwa.


§ 7
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2.    Czynności związane z zatrudnianiem dokonują osoby wskazane w regulaminach zatrudniania i wynagradzania, uchwalanych przez Zarząd Towarzystwa.


§ 8
Towarzystwo może tworzyć komisje i sekcje zgodnie z zainteresowaniami swoich członków.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.