Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 46.229.168.131
08-08-2020 15:31

Zeszyty Naukowe, t. 27, Ostrołęka 2013, ss. 644. Redaktor naczelny Janusz Gołota.

Wydawnictwo zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ukazał się kolejny tom „Zeszytów Naukowych”. W niniejszym tomie zamieszczono następujące artykuły: Adam Białczak (Ostrołęka) Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do Ameryki Północnej w latach 1880-1918 na przykładzie gminy Baranowo; Dariusz Budelewski (Pułtusk) Rozwój pożarnictwa w powiecie makowskim w okresie międzywojennym; Dorota Czyż (Ostrołęka) Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów; Witold Gieszczyński (Olsztyn) Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Szkic do monografii; Wojciech Guzewicz (Olsztyn) Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku; Jan Mironczuk (Ostrołęka) Żydzi w dziejach Ostrołęki; Mirosław Rosak, Ewa Zebrowska-Rosak (Łomża, Ostrołęka) Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości- studium przypadku; Tomasz Strzeżek (Olsztyn) Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku; Radosław Supranowicz (Olsztyn) "Heimat sind unbeschwerte Kindheitstage”. ‘Heimat’ und dereń jetzige Wahmehmung; Ireneusz Zuchowski, Beata Piekarska (Ostrołęka) Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim w na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży; Miłosz Babecki (Olsztyn) Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych. Wybrane aspekty; Dariusz Borkowski (Myszyniec) Zachowanie kierowcy w trudnej sytuacji drogowej; Wiesław Breński (Olsztyn) Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysugo spodarczego w Polsce Renata Burchart (Olsztyn) Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego; Dorota Chmielewska-Muciek (Lublin) Pojęcie wiedza w teorii i praktyce; Roman Chorób (Rzeszów) Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie; Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka (Rzeszów) Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji; Łukasz Dul (Warszawa) Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych; Ewa Dziawgo (Toruń) Opcja egzotyczna - innowacyjny instrument inżynierii finansowej; Aleksandra Engler-Jakubiak (Łomża) Organizacyjny błąd medyczny; Krzysztof Glowiak (Rzeszów) Zjawisko migracji - rys historyczny; Mariusz Hofman (Lublin) Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym - zarys problematyki Krystyna Kamińska (Pułtusk) Szlak kulturowy - nowa strategia uobecniania przeszłości; Marcin Karlikowski (Lublin) Zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rafał Kozłowski (Katowice) Być albo nie być przedsiębiorczym liderem - w kierunku nowego paradygmatu przywództwa; Janusz Kroik, Zbigniew Malara (Wrocław) Integracja środowisk naukowych; Marek Kruk (Białystok) Samoprzywództwo jako kompetencja współczesnych sprzedawców na rynku przemysłowym; Monika Kulesza-Gierat (Lublin) Confabidations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec. On the 210,h birthday anniversary of the poet; Leszek Michalczyk (Kraków) Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy………; Paweł Mickiewicz (Łódź), Maciej J. Nowak (Szczecin) Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach; Marek Truszczyński (Ostrołęka) Eutanazja. Między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa; Paweł Trzemkowski (Ostrołęka) Izrael Sztem - poeta osobny i jego dzieło; Roman Tylżanowski (Szczecin) Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego; Marta Więckiewicz (Olsztyn) Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym (na przykładach fanpage'a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24); Sylwia Wykusz (Olsztyn) Problemy regionów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku; Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz (Toruń, Warszawa) Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym; Natalia Demianienko (Ukraina); Agnieszka Piasecka (Lublin) Wewnętrzne zapewnienie jakości w polskiej uczelni w świetle standardów i wskazówek Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; Jolanta Joanna Sienkiewicz, Justyna Góralczyk (Łomża) Superowoce i ich właściwości; Irina Skakalska, Inna Shvalyuk (Ukraina); Wasyl Żeliwniak (Ukraina) Jerzy Kijowski In memoriam. Henryk Ciszewski (1920-2013); Recenzje i komunikaty Jerzy Kijowski Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, pod red. Marii Przytockiej; Roksana Studzińska (Lublin) Konstanty Usenko, Oczami radzieckiej zabawki Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu; Janusz Gołota (Ostrołęka, Olsztyn) Tomasz Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918-1939.

Konferencja Międzynarodowa „Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)” oraz podpisanie porozumienia o współpracy polsko-ukraińskiej

4 grudnia br. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe wspólnie z  Krzemienieckim Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym im. T. Szewczenki oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowało konferencję „Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)”, która odbyła się w ostrołęckiej Bibliotece Pedagogicznej.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy i przedstawicieli samorządów.
Program konferencji przedstawiał się następująco:
- Jarosław Rubacha - Istota przemian demokratycznych w Europie 1989 -1991
- Jacek Kozłowski - U źródeł polskich przemian - początek drogi
- Henryk Stroński (Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Czemu im się udało? Próba konfrontacji transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
- Janusz Gołota - Problematyka samorządu „przy okrągłym stole”
- Jerzy Kijowski - 1989 rok w Ostrołęce „Transformacja ustrojowa w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku na przykładzie Ostrołęki”
- Arkadiusz Dudziak – Przesłanie wizyty Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku
- Jan Mirończuk - Rola kościołów w pojednaniu Polsko - Ukraińskim (kwestia Wołyńska)
- Dariusz Łukaszewski – Coraz brzydsi Barbarzyńcy. Rozważania o upadku komunizmu w Polsce
- Wołodymyr Mazurok (dziekan, Krzemieniecki Humanitarno- Pedagogiczny Instytut imienia T. Szewczenki) - Krzemieniecki rejon w strukturze współczesnego państwa ukraińskiego
- Afanasij Łomakowycz (rektor, Krzemieniecki Humanitamo- Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki) - Oświatowe tradycje Krzemieńca: miedzy historią a współczesnością
- Walentyna Benera (prorektor ds. nauki, Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut imienia T. Szewczenki) - Od tradycji do innowacji: historia i perspektywy rozwoju Krzemienieckiego Humanistyczno - Pedagogicznego Instytutu im. T. Szewczenki
- Adam Białczak - Rola samorządu terytorialnego w procesie demokratyzacji gminy na przykładzie Baranowa

Otwierając Konferencję, prezes OTN prof. Janusz Gołota, mówił - Doczekaliśmy chwili, kiedy żyjemy w wolnym kraju, kiedy to ludzie decydują o swoim losie. Chcieliśmy porozmawiać o zmianach, jakie miały miejsce w Polsce, w Europie bez kłótni, zbędnych emocji - wyjaśniał.    
Referenci oraz uczestnicy konferencji rozmawiali o szansach jakie daje samorząd, o cenie przemian, o wolności i potrzebie budowania silnych, obywatelskich społeczeństw. Przedstawicie Instytutu z Ukrainy opowiadali o ukraińskich problemach z demokracją, o coraz silniejszym ciążeniu ku Unii Europejskiej, mocnych naciskach Rosji na Ukrainę i możliwych scenariuszach rozwiązania obecnej, skomplikowanej sytuacji.
Po południu organizatorzy konferencji oraz Goście z Ukrainy odwiedzili Kadzidło, kadzidlańskie gimnazjum, obejrzeli koncert Zespołu Kurpianka.
Następnego dnia tj. 5 grudnia 2013 roku w Ostrołęce zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika i Krzemienieckim Humanistyczno– Pedagogicznym Instytutem im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Podpisy pod dokumentem złożyli rektor Instytutu prof. Afanasij Łomakowycz i prezes OTN prof. Janusz Gołota. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w organizowaniu konferencji naukowych, seminariów zarówno w Krzemieńcu i Ostrołęce, wspólnym wydawaniu publikacji będących efektem konferencji czy własnych badań naukowych, ponadto pomoc w wyszukiwaniu i dodarciu do archiwalnych materiałów źródłowych, organizowaniu lokalnych badań ankietowych, statystycznych, wywiadów na tematy naukowe. W takcie rozmów poruszano też możliwości wymiany młodzieży.

Konferencja dotycząca dziejów obszaru Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” pt. „Z KART NASZEJ HISTORII”

30 listopada w pałacu w Szczawinie w gm. Goworowo odbyła się konferencja „Z kart naszej historii”. Organizatorem było działające od kilku lat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza". Honorowy patronat nad konferencja objął marszałek województwa mazowieckiego, zaś patronat naukowy Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Tematem konferencji były dzieje ziem leżących między Narwią i Orzem czyli południowych gmin powiatu ostrołęckiego (gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo).
Wśród referentów znaleźli się m. in. tak wybitni historycy jak prof. Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Norbert Kasparek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. Janusz Szczepański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz miejscowi badacze-regionaliści: Małgorzata Balcerzak, Dariusz Budelewski, Bernard Kielak i Jerzy Kijowski. Tematy poruszane na konferencji były bardzo różne; mówiono o znaleziskach archeologicznych na tych ziemiach, osadnictwie średniowiecznym, powstaniach narodowych, gospodarce, funkcjonowaniu samorządów czy też obyczajach mieszkańców

Konkurs wiedzy o powiecie ostrołęckim

W związku z 15-leciem Powiatu Ostrołęckiego Samorząd Powiatu we współpracy z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika, Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce oraz Gminą Lelis podjął inicjatywę organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego. Celem Konkursu było promowanie wiedzy na temat historii Powiatu Ostrołęckiego, istotnych wydarzeń, które rozegrały się na jego terenie oraz wybitnych ludzi związanych z Powiatem.
W dniu 24 października 2013 r. we wszystkich zespołach szkół powiatowych odbył się pierwszy - szkolny etap Konkursu. Przystąpiło do niego 105 osób z ośmiu zespołów szkół w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie. Na etapie szkolnym wyłoniono 5 uczniów którzy uzyskali największą liczbę punktów i przeszli dalej reprezentując swoje Zespoły w etapie powiatowym Konkursu, który odbył się w dniu 14 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie.
Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań otwartych, które otrzymali w drodze losowania. Zestaw składał się z: pytań merytorycznych, fotografii oraz biogramu.


Laureaci zdobyli następujące miejsca w Konkursie:

- I miejsce – Mariusz Brzozowski – ZSP w Goworowie
- II miejsce – Magdalena Laskowska – ZSP w Troszynie
- III miejsce – Dominik Deptuła – ZSP w Myszyńcu
- IV miejsce – Magdalena Piórkowska – ZSP w Baranowie
- V miejsce – Iwona Przybyłek – ZSP w Baranowie

Ogólnopolska konferencja językoznawcza

W dniach 8 i 9 listopada 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza, zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Było to już ósme spotkanie z cyklu Polszczyzna regionalna. Za jego przygotowanie pod względem naukowym odpowiedzialna było już po raz 5. dr Dorota Czyż. W tym roku obrady odbywały się w Lelisie. Prelegentami tegorocznej konferencji byli pracownicy naukowi i doktoranci z kilku uczelni w kraju: z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży.
W bieżącym roku mówiono i wiele dyskutowano nt. regionalizmów, gwar środowiskowych, zawodowych. Poruszano też zagadnienia z zakresu dialektologii, onomastyki: antroponimii, toponimii. Goście mogli też bardziej poznać region, dzięki publikacjom przekazanym przez władze gminy Lelis oraz poprzez zwiedzanie ośrodka etnograficznego. Planowane jest wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych w roku 2014.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.