Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 3.95.23.35
26-04-2019 05:37

Jubileusz 80 rocznicy urodzin doktora Stanisława Pajki

Jubilat z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym związany jest od początku jego utworzenia. W 1975 uzyskał na UW tytuł doktora nauk humanistycznych. Później pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Oddział w Rembertowie i Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Przez wiele lat był kierownikiem Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. S. Herbsta z siedzibą w Ostrołęce. Współtworzył Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Autor kilkunastu książek, a także ponad 400 artykułów, szkiców i rozpraw zamieszczonych w pismach regionalnych i ogólnopolskich oraz w pracach zbiorowych.
Za swoją działalność otrzymał szereg wyróżnień, m.in. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Nagrodę i medal im. Zygmunta Glogera, Ogólnopolską Nagrodę I stopnia im. Aleksandra Patkowskiego, Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.
DOKTORZE W DOBRYM ZDROWIU - STO LAT!!!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OTN

W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. W czasie jego obrad, Zarząd OTN złożył sprawozdanie z działalności, przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzono zmiany w Statucie OTN oraz wybrano władze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika.

Prof. dr hab. Norbert Kasparek

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył (1.04.) w Belwederze akty nominacyjne nowo mianowanym profesorom. Wśród nich był prof. dr hab. Norbert Kasparek były wieloletni dziekan Wydziału Humanistycznego UWM i Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie oraz członek Zarządu Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

Zmarła córka Adama Chętnika

Zarząd Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci w dniu 3 marca b.r. mgr Teresy Chętnik zasłużonej pielęgniarki, pedagoga, autorki wielu publikacji zawodowych.
Teresa Chętnik jest córką wybitnego etnografa, twórcy Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie Adama Chętnika i Zofii Chętnikowej. Urodziła się  21.07.1926 r. w Łomży. Teresa Chętnik wywodziła się z rodziny bardzo zasłużonej dla kultury polskiej, ofiarnie i twórczo pracującej dla zachowania kultury Kurpiów i Mazur.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Łomży (1948), wydział filologii Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra anglistyki (1952), Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Krakowie (1958) z dyplomem pielęgniarki oraz Uniwersytet w Bostonie (1961) – stypendium WHO - mgr nauk ścisłych pielęgniarstwa, nostryfikowany w 1972 na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.
Pracowała w: 1952-56 CHZ Metalexport, Instytut Hematoogii i Tranfuzjologii, PSK nr 4 w Warszawie, Zarząd Główny PCK, Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych przekształcony w Centrum Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych - 1962-78.
Aktywność społeczna na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Za wzorową, wieloletnią pracę pedagogiczną i osiągnięcia zawodowe oraz cenne publikacje książkowe i artykuły mgr Teresa Chętnik otrzymała odznaczenia, dyplomy i nagrody, m.in.: odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia -1972, medale XX-lecia, XXX-lecia PRL, Srebrny Krzyż Zasługi – 1977, oraz nagrody Ministra Oświaty i Wychowania.
Mgr Teresa Chętnik była autorką i współautorką publikacji, na których wykształciło się wiele pokoleń pielęgniarskich i ich nauczycieli.

Ostatnie pożegnanie i pogrzeb odbędzie się w sobotę – 8 marca 2014 r. o godz. 13.00 w Kaplicy na Cmentarzu w Łomży przy ul. Kopernika.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej